Test

Els estudis de producció i gestió a l'Escola Superior de Música de Catalunya comporten la introducció dels estudiants a les necessitats i els mitjans actuals per a l’expressió pública de la música. La producció musical ha de tenir sempre un suport organitzatiu que en garanteixi l’execució amb la màxima qualitat, i les circumstàncies i els elements que la condicionen són cada dia més complexos i comprenen tant aspectes musicals com de gestió. El criteri musical es combina amb el coneixement de les bases de la gestió econòmica , de la legislació vigent, de diferents aspectes de la producció musical i discogràfica, de la promoció i representació d'artistes o el domini de les tècniques de planificació i gestió de recursos humans.

El Departament de Producció i Gestió, a través del seu professorat i de les assignatures i activitats que organitza, procura crear un marc idoni per a la formació i desenvolupament professional de tots els estudiants de l’Escola, i de les disciplines de producció i gestió musicals a Catalunya.