Josep Lluís Zaragozà

Josep Lluís Zaragozà
Grau:
Didàctica general de la música

Màster d'estudis avançats en interpretació:
Fonaments didàctics

Máster de pedagogía para músicos:
Bases psicoeducativas de la educación musical
Diseño de programas para la educación musical
Trabajo de fin de máster

És Professor superior de música en l'especialitat de Clarinet i premi d'Honor de grau mitjà i superior al Conservatori Superior Municipal de Barcelona; llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (itinerari de Psicologia de l’Educació) i Catedràtic de música a l'ensenyament secundari.

Formador de Màster de Secundària i d’altres àmbits de formació didàctica a la Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona i Madrid, Universitat Internacional de la Rioja i la Valencia International University. Imparteix conferències i ponències al voltant de la didàctica de la música a diverses institucions i cursos: Associació d’ensenyants de música de Catalunya, Curs Internacional Manuel de Falla, Confederació de Associacions de Educació Musical de l’Estat Espanyol. Ha estat Director pedagògic del projecte d’innovació educativa de les Escoles Tàdem (Esmuc-Escola Poblenou) i col·laborador del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en la redacció i el desplegament dels currículums de l'àrea de música (LOE i LOMCE) i del Batxillerat de les Arts Escèniques de la modalitat d'Anàlisi Musical. Ha participat com a formador de l’Equip de Música de l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona i ha estat sotscoordinador de les proves d’accés a la universitat de la matèria Anàlisi Musical.És professor del Màster Pedagogia para Músicos organitzat per l’ESMUC  i l’Instituto CANZION; i del Màster en interpretació d’instruments de la música clàssica i contemporània (MEAI); i de l'assignatura de Didàctica de la Música al CSMIB de Mallorca. Actualment és tècnic de la Subdirecció d'Ordenació Curricular del Departament d'Ensenyament i coordina l'equip de formadors de Currículum i avaluació competencials.

Professor del Departament de Pedagogia des del 2004.

Principals línies de recerca            

  • Psicologia de la percepció musical
  • Música a l’educació obligatòria
  • Pràctica reflexiva
  • Metodologia i estratègies didàctiques

Últimes publicacions

Llibres

  • Zaragozà, J.Ll. (2009) Didàctica de la Música en la educación secundaria. Competencias docentes y aprendizaje. Barcelona: Graó.

Artícles

Projectes de recerca i/o acció educativa

  • La música com a eix transversal del curriculum de primària. Projecte d'innovació educatica a la Xarxa d'Escoles Diocesasnes de Mallorca (2016-17)