Assignatures no interpretatives

* Improvisació i acompanyament: Agustí Fernández, Karst de Jong, Juan de la Rubia

* Escena Lírica: Susana Egea

* Formació vocal aplicada al cant: Rolf Baeker, Alan Branch, Patrik Borne

* Repertori instrumental específic d'acordió: Rosamérica Urtasun

* Repertori instrumental específic de guitarra: Francesc Xavier Coll

* Repertori instrumental específic de piano: Laura Pallàs

* Repertori instrumental específic d'orgue: Guido Iotti