Jornades ab sentits

Editorial

La significació musical a debat

Quina importància té, per a un músic, ser conscient dels significats que la música connota? I amb quines estratègies abordem l’anàlisi d’aquests significats, els professors, estudiants i intèrprets?

Com a branca emergent de la musicologia, la significació musical encara té poca presència als curricula, malgrat l'interès d'una majoria creixent de músics i de musicòlegs d’arreu del món. És per això que l'Esmuc ha decidit organitzar unes jornades on es tracti específicament sobre les vinculacions entre la significació musical i la pròpia activitat artística o docent. Aquestes primeres jornades tindran lloc els dies 15, 16 i 17 de novembre de 2018.

Les Jornades ab sentits compten amb ponents de notable prestigi: el director musical del Gran Teatre del Liceu, Josep Pons; el professor i divulgador Luis Ángel de Benito, del Real Conservatorio de Madrid; el musicòleg finès Eero Tarasti, una de les autoritats mundials de la semiòtica musical des de fa decennis, així com el musicòleg i periodista Jorge de Persia. Tindran també el seu espai de paraula i d'intercanvi dotze professors/es de l’Escola, que  abordaran la relació entre la significació musical i la seva tasca, ja sigui docent, interpretativa o de recerca, així com sis estudiants o graduats les propostes dels quals hagin estat seleccionades pel comitè científic de les Jornades. El programa es complementa amb 4 concerts comentats.

L'objectiu principal de les Jornades ab sentits és el de posar en comú diversos mètodes analítics i pedagògics, i tal vegada servir d’assaig general perquè l'Escola aculli, el 2019, el xv International Congress for Musical Signification (ICMS), el grup al voltant d'Eero Tarasti del qual formem part des de fa anys el professor Rubén López Cano i jo mateix.

Estem convençuts que aquestes primeres Jornades contribuiran a la reflexió que la temàtica mereix i a l’interès que en nosaltres ―confiem que també en vosaltres―, suscita.

Comments

Log in to comment.