Escoles Tàndem

Un projecte que fomenta l'èxit educatiu

Les Escoles Tàndem són una proposta d’innovació educativa de la Fundació Catalunya-La Pedrera a través de la qual, en forma de partenariat, algunes institucions de referència del país treballen conjuntament amb una escola o institut del sistema general amb l’objectiu de fomentar l’èxit educatiu. Aquest projecte es basa en l’especialització i excel·lència d’aquests centres en una matèria específica (música, ciències, audiovisuals…), i la seva inclusió com a eix transversal al currículum del centre de règim general, per impregnar tant objectius i continguts com, sobre tot, recursos, processos i estratègies didàctiques.

L’ESMUC ja va participar en el primer projecte TÀNDEM desenvolupat a Catalunya, entre els anys 2011-2014, en aquest cas amb l’Escola Poble Nou de Barcelona. Les valoracions del desenvolupament del projecte i del seu impacte en la vida diària i el clima de l’escola són totes molt positives, tant les fetes pels diferents sectors participants com les d’altres agents avaluadors externs.

Ara, í pel període 2017-2020, l’ESMUC desenvoluparà un segon projecte TÀNDEM, en aquesta ocasió amb l’escola Catalunya de Sant Adrià del Besòs, un centre de primària de dues línies ubicat al barri de La Catalana, molt a prop de la centenària central tèrmica del municipi. El projecte ja ha començat a desenvolupar-se en la seva primera fase, diagnòstica, amb la participació d’un equip de cinc professors/es del Departament de Pedagogia. En el seu primer any proveirà de més de 50 hores de formació continuada al claustre de professors de l’escola, que permetrà conèixer i aprofundir el projecte educatiu del centre. Igualment, es desenvoluparan diverses accions que facilitin la participació artística de la comunitat escolar i que permetin la visualització del projecte a l’escola, el barri i el municipi.

Comments

Log in to comment.