Escola d'estiu 2017

Editorial

Una oferta al servei del sistema educatiu català

Els cursos d’estiu que ha ofert l’Esmuc al llarg dels anys han tingut per objectiu proporcionar als participants eines teòrico-pràctiques per millorar els seus coneixements i habilitats musicals mentre els descobreixen altres àmbits de la música que poden aportar nous recursos al seu dia a dia professional. Alhora, garanteixen la formació continuada dels professionals de l’educació i la interpretació musical. S’adrecen a estudiants dels últims cursos del grau professional de música, a estudiants del títol superior i a professionals dels diversos àmbits i especialitats musicals. 

Els cursos d'estiu 2017 incideixen de manera especial en matèries d'interès per al professorat, i que fomenten el retorn al sistema educatiu.

L’Escola Superior de Música de Catalunya, molt conscient de la inversió que el Departament d’Ensenyament li destina, ha endegat una línia estratègica d’oferta formativa pel professorat del sistema educatiu, tant l’obligatori (primària i secundària) com el musical (escoles de música i conservatoris). Així, l’Esmuc posa a disposició del sistema educatiu català l'oferta formativa en què s’inclouen els cursos d’estiu, amb l’objectiu de contribuir a la millora dels ensenyaments musicals reglats i no reglats tant de les escoles de règim general com de les escoles i conservatoris de música del nostre entorn.

Comments

Log in to comment.