La improvisació s’obre pas

Agustí Fernández i Núria Andorrà

Agustí Fernández i Núria Andorrà

El projecte Metric vol normalitzar la seva presència dins els estudis superiors de música

La improvisació ha aterrat amb força als programes d’estudi de diferents conservatoris europeus. Des de la tradició clàssica, sovint s’ha renegat d’aquesta tècnica –que regeix disciplines tan arrelades a la societat occidental com el jazz– , considerant-la com a pròpia de músiques foranes. Amb el descobriment de la música antiga, però, juntament amb el despertar de la consciència històrica del fet interpretatiu, la improvisació ha pres forma com un element indispensable també dins l’univers de la música clàssica.

La tradició de la pedagogia musical no ha passat per alt aquesta transversalitat característica. Així, ha incorporat la improvisació als seus esquemes metodològics, i actualment es pot trobar com a assignatura en diversos conservatoris superiors. La sistematització d’aquest apropament a les aules és el que es proposa Metric, un projecte de cooperació a nivell europeu entorn a la improvisació. La seva tasca principal és la de generar un espai de discussió sobre aquesta pràctica, a través de la investigació conjunta.

Metric és, com hem dit, un programa internacional, coordinat per l’AEC (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen). Va començar a gestar-se a La Haia, però en l’actualitat involucra diferents conservatoris superiors al voltant de tot Europa. Els grups de treball implicats s’han proposat dos objectius principals: en primer lloc, la creació d’un mètode d’improvisació —disponible on-line— al qual puguin dirigir-se tant professors com alumnes, i que contempli enfocaments contrastats; i en segon lloc, l’organització de futures cooperacions entre els agents implicats (creació d’assignatures comunes, rotació del professorat, incorporació de diferents metodologies, etc.).

Si un projecte així ha pogut tirar endavant és gràcies a una subvenció de la Unió Europea, que hi dedica part del pressupost destinat al programa Erasmus —recordem que Metric es fonamenta en l’intercanvi d’idees, espais i persones entre països europeus—. A dia d’avui hi participen estats tan potents com Finlàndia o Alemanya, així com Espanya, a través, principalment, de l’Esmuc. Agustí Fernández i Núria Andorrà, professors d’improvisació, són els encarregats de representar l’Escola a cada IP (Intensive Project) que s’organitza. Aquests projectes intensius són anuals i representen el centre neuràlgic de Metric; durant una setmana, alumnes i professors treballen conjuntament i experimenten a nivell pràctic.

Cal destacar l’última iniciativa del projecte Metric — actualment liderat per Tallin, Estònia—, que consisteix en la formalització d’un màster en improvisació, de tall internacional, a través d’una sèrie de mòduls compartits entre totes les universitats.

Comments

Log in to comment.