Músics especialitzats, músics complets

Músics especialitzats, músics complets

El projecte de la Big Cat trenca amb el concepte tradicional de jazz band. Foto M. Moreno - Enderrock

Formació específica des d’una vessant generalista

L’Esmuc és un centre que deixa enrere la idea arcaica de conservatori superior i aposta per una dimensió oberta, multidisciplinària, amb voluntat de garantir una pluralitat entre la convivència de músics que van més enllà de la praxi musical i així formar professionals amb un currículum molt menys limitat.

Pluralitat o especialitat? La nova oferta d’estudis superiors musicals comporta la introducció dels estudiants a les necessitats actuals del mercat, a més a més d’una preparació més específica que s’enfoca a cada segment dins de l’ampli ventall d’ofertes de professions relacionades amb l’àmbit musical. A la vegada, però, els músics formats a l’Esmuc compten amb un rerefons cultivat amb coneixements d’altres àmbits fora del seu en concret, com en el pla d’estudis de pedagogia, el qual proporciona als estudiants un aprenentatge de diversos instruments diferents al principal.

Així doncs, un cop més, l’Escola mostra la seva aposta per una formació que reflecteixi una major capacitat d’adaptació als canvis constants i accelerats d’avui en dia.

La transversalitat de l’Esmuc. Formar part de l’Esmuc vol dir créixer en un entorn flexible i transversal, on la convivència no jeràrquica i diària entre estils i especialitats es fa notòria, sobretot quan els músics ja formats sospesen l’equipatge competencial que han anat adquirint any rere any fins a arribar a l’últim. Dins d’aquesta transversalitat hi trobem exemples que trenquen amb molts esquemes conservadors, com la Big Cat, un projecte que agrupa  professionals del món del jazz, música moderna, música tradicional catalana i cobla amb l’objectiu de treballar conjuntament entorn d’un llenguatge i estil: la música de fusió llatino-americana.

I quan s’acaba el grau...Cal destacar la qualitat de la formació que l’Esmuc proporciona als músics, que a vegades queda poc remarcada en la consciència d’alguns integrants de la comunitat Alumni degut al fet que es limiten a moure’s dins del sector en el qual s’han especialitzat i s’obliden de mirar cap a professions com culture marketing manager –detector de tendències en l’àmbit cultural per aconseguir un millor màrqueting–, crític musical o periodista musical, entre d’altres.

No obstant, la gran majoria dels músics que han estat part de l’Escola defensen la favorable incidència de l’Esmuc en la vida professional d’aquests, fet que s’observa en l’elevat nombre de professionals sortits d’aquí que estan involucrats en projectes de renom tant de caràcter nacional com internacional.

Comments

Log in to comment.