Dur la música arreu

Esmuc Jazz Project

L'Esmuc Jazz Project, en la seva primera edició

L'Esmuc i el territori

Quina relació té l’Esmuc amb els catalans? Realitza activitats fora de Barcelona? Quin abast té? Quina mena de difusió fa? La gent ho aprofita? A continuació parlarem d’algunes de les moltes activitats que l’Escola du a terme per tal de fer difusió de la institució, i per acostar la música a un públic molt divers.  

Ramon Torramilans, cap del Departament de Música Clàssica i Contemporània – Instruments Orquestrals, ens explica que la Camerata Esmuc-Casals als darrers cursos ha actuat al Vendrell, Vic, Santa Coloma de Gramanet, Sitges, Manresa i El Prat del Llobregat. El dia tres de desembre farà un assaig obert i un concert a l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell per a tots els estudiants d’aquesta escola, i al vespre un concert a l’Auditori Barradas de l’Hospitalet del Llobregat.

L’Orquestra Simfònica de l’Esmuc també ha fet moltes sortides fora de Barcelona, com les de Vic a l’Auditori Atlàntida. Al proper concert el dia 1 de febrer a l’Auditori de Barcelona interpretaran el Concert per a Orquestra de Bartók i el Concert per a Violí de Jordi Cervelló dirigits per Rubén Gimeno. Pel que fa la resta de produccions del departament, al mes de març hi ha la trobada “A Dues Bandes” amb la Banda Municipal de Barcelona i la Banda de l’Esmuc. A principis de maig hi ha una altra producció amb la Camerata Esmuc-Casals però aquesta vegada d’orquestra simfònica, on s’interpretarà la setena simfonia de Beethoven, i a finals del mateix mes una actuació amb l’OBC on es tocarà la Missa de Leonard Bernstein. Al mes de juny de l’any vinent hi ha una altra actuació amb Salvador Mas com a director, amb una interpretació a l’Auditori i una altra a Terrassa. A més a més, Torramilans explica que s’està preparant una col·laboració conjunta entre el Quartet Casals i l’Orquestra Simfònica, i entre aquesta i la Banda Municipal de Barcelona.

Pel que fa als conjunts de música moderna, cal destacar la consolidació de l’Esmuc Jazz Project, dirigits per Lluís Vidal, Joan Sanmartí, Francesc Capella, Joan Díaz i Joan Monné, professors de l’Escola, que farà actuacions a les diferents províncies catalanes, així com el concert de la seva presentació a l’Auditori de Barcelona i al Jazz Festival de Granollers, on homenatjaven el pianista Keith Jarrett.

El passat abril el Departament de Música Tradicional, juntament amb la Confederació Sardanista de Catalunya, van organitzar les Jornades d’Estudi dels Instruments de la Cobla (JEIC). Aquest esdeveniment es repetirà anualment i continuarà essent obert a tots els estudiants d’instruments tradicionals de Catalunya. Les jornades tenen com a objectiu debatre i fer pedagogia sobre els instruments de la cobla i el seu estudi. Aquesta activitat va aconseguir reunir un gran nombre d’estudiants.

Així doncs, els grans conjunts de l’Escola intenten moure’s arreu del territori, però l’Esmuc també obre les portes als músics catalans perquè s’acostin com en les esmentades jornades de les JEIC, als cursos d’estiu, o al concurs per a compositors Premi Internacional Joan Guinjoan.

Comments

Log in to comment.