El retorn social de l'Esmuc

Com incideix l'Escola en la comunitat?

En la inauguració acadèmica del present curs i en un context que pretenia presentar l'Escola als estudiants que acaben d'incorporar-s'hi i a la comunitat educativa en general, la representant de l'ASSAE Maria Lamata va recordar als presents el que hauria de ser la principal missió de l'Esmuc: el retorn social. Utilitzant les seves pròpies paraules "el fet d'entrar i cursar estudis al centre és un dret [...] però la societat, que el paga i sustenta espera alguna cosa de nosaltres i de la nostra formació".

I és que, en efecte, la posada en marxa fa quinze anys de l'Escola Superior de Música de Catalunya es va fer en base a que tingués una forta incidència en la comunitat, sobretot a partir dels arguments que es van justificar en el disseny i la filosofia d'un model de centre superior que incloïa noves modalitats associades a la música i amb voluntat de crear perfil de músic d'altes competències, especialitat però alhora flexible, reflexiu i emprenedor. Un altre factor estratègic en aquest disseny de l'Escola va ser l'establiment d'una fórmula jurídica i corporativa que permetés establir projectes i programes compartits (mitjançant convenis i acords) amb institucions i altres organismes, cosa que facilitaria generar influències en la posada en pràctica immediata d'aquest retorn en una societat cada vegada més canviant.

Un cop exposada aquesta filosofia nuclear del centre caldria situar-nos a l'altre costat, el de "la societat" (propera, llunyana, forana...) per veure en quina mesura es retroalimenta o si aquesta societat és capaç d'assimilar o projectar en el seu teixit productiu els resultats de l'Esmuc (o si més no dels projectes i persones que en són mereixedores). Sóm conscients que moltes coses han canviat en aquests quinze anys i que, sobretot, la crisi econòmica ha fet i continua fent estralls en les efímeres estructures musicals, cosa que significa que l'estat de la qüestió de l'anàlisi és complexa, més enllà del propi desenvolupament de la inserció i projecció d'un professional de la música.

Però decididament tenim la voluntat d'esbrinar-ho. El curs 2016-2017 ha de servir, entre altres coses, per fer una anàlisi profunda d'aquest retorn, més enllà de les estadístiques i constatacions de casos puntuals, que existeixen i són prou coneguts. Volem entrar a fons en aquesta missió de retorn que justifica la creació de l'Escola i tenim com a primera obligació la d'incidir en els principals elements -començant per l'Auditori i l'Oficina dels Alumni- que han de facilitar i alhora projectar aquest retorn més immediat que afecta els estudiants, alumni i tota la comunitat educativa de l'Esmuc.

Estem convençuts que aquesta recerca ens ajudarà a definir i reforçar la nostra missió i us animem a col·laborar-hi activament.

Comments

Log in to comment.