Una Esmuc digital més vostra

Fem una revista col·lectiva i diversa

Amb aquest curs iniciem el cinquè any de trajectòria de l'Esmuc digital, la revista de l'Escola Superior de Música de Catalunya. Havia vingut precedida, des del desembre del 2005, per la seva versió en paper que apareixia encartada a les pàgines centrals de la Revista Musical Catalana. Per tant, d'alguna manera podem dir que aviat es compliran deu anys de publicacions periòdiques de l'Esmuc, deu anys amb revista.

Aquesta efemèride pot emmarcar-se en els quinze anys d'Escola, que celebrarem al llarg d'aquest curs 2015-16. És un bon moment per reflexionar i millorar algunes parts d'aquesta publicació, sobretot amb la intenció de fer-la més col·laborativa, més vostra. Una de les seccions importants a l'hora de mostrar la vitalitat de l'Escola és Gent Esmuc, dedicada a cròniques i ressenyes d'activitats, llibres i discos de la nombrosa i versàtil comunitat educativa. Hem de confessar que no sempre hem donat a l'abast per reflectir-la, per això us proposem que ens ajudeu a que la revista sigui un mirall més polièdric, una llum més multicolor.

D'aquí en endavant, doncs, la secció Gent Esmuc vol seguir un cicle quadrimestral. De bon començament –ja en aquest número–, "En clau de futur" parlarà de projectes que centraran la vida de l'Esmuc en els propers mesos. Més endavant dedicarem exclusivament un número a les ressenyes de discos, llibres i partitures publicats pels nostres estudiants, professors i graduats. Clourà cada quadrimestre una secció que ens serveixi de crònica i balanç. Entremig, tindrem temps de focalitzar la nostra mirada, un "Gent Esmuc" temàtic que tracti en profunditat un sol tema d'interès.

Per tot plegat és indispensable la vostra col·laboració. Poseu a l'abast les vostres publicacions bo i fent-ne donació a la biblioteca, d'aquesta manera en podrem fer difusió a l'Esmuc digital. Si feu un concert –lligat o no a l'Escola–, envieu-nos una bona foto i escriviu-ne quatre ratlles informatives, per sumar-ho tot al balanç de cada quadrimestre. Ajudeu-nos a captar i divulgar qualsevol lloc on es mostri la producció de l'Esmuc. Fem així entre tots una Esmuc digital més rica, col·lectiva i diversa, tant com la mateixa Escola.

Comments

Log in to comment.