Curs d'organologia 2012

Curs d'organologia 2012

L’estudi dels instruments musicals

El curs d’organologia, organitzat pel Museu de la Música i amb la col·laboració de l’ESMUC, està orientat a la recerca: vol contribuir a la formació dels futurs investigadors d´aquest camp de la musicologia, però també vol adreçar-se als professionals de l´ensenyament i al públic que vulgui ampliar els coneixements sobre els instruments musicals. 

El programa acadèmic consta d’11 sessions, amb un total de 30 hores lectives, agrupades en quatre mòduls:

  • Mòdul A (dies 3 i 4 de febrer): Les col·leccions musicals des de la perspectiva actual 
  • Mòdul B (dies 2 i 3 de març): Organologia històrica, tècnica i descriptiva 
  • Mòdul C (dies 13 i 14 d’abril): Tecnologia i recerca organològica 
  • Mòdul D (dia 12 de maig): Visita, estudi de camp i cloenda del curs 

Entre els professors i conferenciants que imparteixen el curs trobem Albert Gumí, Pedro Estevan, Josep Borràs, o Paul Poletti, tots ells professors de l’ESMUC i grans coneixedors dels instruments en què s’han especialitzat. El curs d’organologia 2012 està reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya com a activitat de formació permanent adreçada al professorat, i com a crèdit de lliure elecció per l´ESMUC, la UB i la UAB (2 crèdits). 

 Més informació i inscripcions
 

Comments

Log in to comment.