I Jornada de Recerca a l'Esmuc

Un dia dedicat a pensar la música

El dia 26 de setembre es va celebrar a l’Esmuc la I Jornada de Recerca. L’objectiu d’aquesta jornada era donar a conèixer a la comunitat educativa del propi centre l’activitat investigadora que es du a terme, començant pels Treballs de fi de grau i de màster dels nostres alumnes, seguint amb els treballs en curs dels nostres professors, incloent tesis doctorals, i acabant amb els treballs institucionals que es realitzen entre l’Esmuc i altres centres.

La jornada es va obrir presentant l’estat actual de l’activitat investigadora de l’Esmuc, el seu model de gestió i òrgans reguladors.  Vam estar honorats amb la presència i participació del Sr. Peter Dejans, Director de l’Orpheus Instituut de Gent, i cap del grup de treball en Recerca Artística del grup de Polifonia de l’AEC (Association Européenne des Conservatoires) amb la seva presentació “How artístic is artistic research”. Un tema per a la reflexió a l’hora d’impulsar l’activitat investigadora en els Centres Superiors de Formació Artística. Dejans va fer especial èmfasi en el desenvolupament d’un model propi per a la investigació artística, i concretament la música, sense abandonar les metodologies de recerca acadèmica tradicional.  Aquesta presentació es va complementar amb la presentació del que serà el material del llibre Investigación artística en música: Problemas, métodos, paradigmas, experiencias y modelos del Dr. Rubén López Cano i la Dra. Úrsula San Cristóbal.

Va ser especialment enriquidor veure la diversitat de temàtiques que es van presentar. Els treballs dels alumnes van incloure des de propostes on es combinen diferents mitjans artístics, o s’interrelacionen música i arquitectura, a aspectes més psicològics de l’acte d’interpretar. Les tesis doctorals –en curs o recentment completades– dels professors de l’Esmuc que van participar en les jornades també van fer palesa la diversitat i transversalitat que caracteritza el nostre centre. La majoria dels departaments de l’escola hi van ser representats. 

La jornada es va cloure amb la presentació de quatre treballs de recerca que es porten a terme a l’Esmuc en col·laboració amb altres Institucions nacionals i internacionals. Aquesta primera jornada va tenir molt bona acollida per part de l’alumnat i del professorat assistent, i va servir per sensibilitzar sobre la importància d’impulsar la recerca als centres d’ensenyaments artístics, tal com ens correspon un cop integrats en el Pla Bolonya i l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Comments

Log in to comment.