Se m'ha mort el villancet

La música té la paraula

Com fer un recanvi terminològic

Semblarà una altra preocupació ociosa, però per a mi és com si s'hagués mort el kèfir que m'ha acompanyat mitja vida. Què fer quan el mot central de la teva tesi doctoral resulta terminològicament dubtós? La meva tesi versa sobre els villancets barrocs... o els vilancets? Vivia en la feliç ignorància, damunt el còmode matalàs del Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, on "villancet" hi apareix amb ortodòxia triomfant, fins que en Jaume Ayats, director del Museu de la Música, preparant l'exposició sobre les músiques de 1714 va plantejar el dubte insidiós. D'entrada, el Diccionari Alcover-Moll ja fa constar "villancet" com a "castellanisme". Ai, comencem malament. Anem al diccionari de Joan Coromines, el gran monument a l'etimologia de què poques llengües poden presumir. Efectivament, ens recorda que "en català també es digué vilancet, que no sembla haver estat imitat simplement (o potser gens) del cast., car ja ho tenim abans de Cervantes, en el S. XVI, en les Cançons y vilancets, l'obra de Pere Serafí". A més, recorda que les formes derivatives de "vila" sempre són vilà, viladà, vilania, etc. I una recerca breu a internet em retorna múltiples formes antigues amb "vilancets" a més dels poemes de Serafí: apareix a L'Escala de Paradís (1495) d'Antoni Boteller ("altre vilancet en infern no's canta"), o les "Cobles noves sobre la presa de Sanct Quinti y victoria del Princep y Rey despanya ab dos vilancets molt graciosos" (ca. 1557).

Resumint, tenim una forma ben genuïna, substituïda a partir del barroc per una altra més desafortunada, però sancionada pel diccionari oficial i la historiografia moderna. Què fer, en aquests casos? De moment, recuperar l'antiga forma en l'escriptura quotidiana, per tal que les institucions com la Scaterm (Societat Catalana de Terminologia, de l'IEC) s'adonin que el terme és capaç de reviure i seria convenient que ho fes, com ja ho hem anat fent amb "flamenco". Ja vàrem quedar així amb en Jaume Ayats, i els vilancets de Francesc Valls o de Josep Gaz triomfen a l'exposició. Ha mort el villancet, que (re)visqui el vilancet!

Comments

Log in to comment.