Música i tecnologies per als més petits

Música i tecnologies per als més petits

La Barcelona Laptop Orchestra participa al Sonarkids

Els passats 21, 22 i 23 de desembre es va celebrar al Cosmocaixa el SonarKids, dins el qual s'integrava una proposta de tallers de la Barcelona LapTop Orchestra, enmig d'altres activitats tals com un espectacle de robots, un taller de composició musical i altres activitats interactives que van ser el centre d’interès de moltes famílies. L'orquestra va ser creada pel Departament de Sonologia de l’Esmuc, i en formen part professors i estudiants d'aquest centre, amb la col·laboració d’investigadors del Music Technology Group de la Universitat Pompeu Fabra.

Barcelona Laptop Orchestra

L’objectiu dels tallers era estimular l'activitat psicomotriu dels participants en la interacció amb els ordinadors, estimular la col∙laboració i interacció entre nens de 4 a 12 anys, i proveir d’un entorn exploratori que estimulés el joc i la creativitat a través del so i la música, mitjançant tecnologies digitals.

Amb aquests tallers es va presentar una mini orquestra tecnològica. Els instruments de l’orquestra van ser creats específicament per al taller amb una corba d’ aprenentatge molt ràpida, amb l’objectiu de permetre als usuaris centrar-se en tenir una experiència musical completa, evitant els aspectes motrius, complexos per als nens més petits, dels instruments tradicionals. Per això es van dissenyar interfícies basades en un llenguatge conegut per nens d’aquestes edats: les arts plàstiques.

Per mitjà de la tecnologia, els assistents podien dur a terme activitats tan poc usuals com ordenar ritmes sobre un tocadiscs, pintar melodies i retallar formes tímbriques, generar patrons musicals amb cartrons de colors o fer que les verdures i els estris de cuina emetin sons sorprenents.

El taller es dividia en diferents espais: un tocadiscs on es podien posar diferents objectes, com figures de colors, i una càmera detectava els colors, les formes, la distància a l’eix i altres variables, i les feia sonar en conseqüència. Un seqüenciador d’objectes de colors que, segons el color, la mida i la posició dels objectes, generava patrons de notes. Instruments fets amb objectes conductors, on els nens, tancant circuits elèctrics a través del contacte entre parts dels seus cossos i objectes conductors com coberts i verdures, veien sonar notes. Un orgue de colors i formes, que modificava el seu timbre segons la forma i color dels objectes que s’ hi posaven al damunt o s’hi pintaven, un instrument per a pintar-hi melodies i, per últim, un espai amb zones sensibles on els nens, al tocar al terra, o bé amb les mans o bé amb els peus, s'il·luminava una zona del terra i feia un so.

Els instruments s’escoltaven entre sí i reaccionaven els uns amb els altres, reajustant els seus tempos i harmonies en resposta a les variacions dels demés instruments, com en un combo de jazz. Per fer més patent aquest aspecte, difícil de percebre per als nens petits, al final de cada sessió els mateixos professionals tocaven els diferents instruments i explicaven els espais, per tal de mostrar als nens la connexió entre ells.

En un principi, el taller pretenia proposar al nen una exploració lliure dels instruments. Però els organitzadors van veure, en tests inicials, que la majoria experimentaven amb el que ja coneixien, les formes, els colors, materials però poc amb la música. Per això, amb l’ajut de dues pedagogues, van canviar la dinàmica, guiant els nens, mitjançant el joc, en l’exploració dels aspectes musicals i sonors que interessava.

Acostumats a projectes molt experimentals i abstractes, un projecte per a nens com el SonarKids suposava un gran repte, i els desenvolupadors i talleristes (estudiants de Sonologia de l’Esmuc) en fan una valoració molt positiva, tant de la feina feta com dels resultats obtinguts.

Comments

Log in to comment.