Obrim l'escola

Accions informatives i d'orientació per a les proves d'accés 2014

Per accedir als estudis de grau superior que imparteix l’Esmuc, els aspirants han de superar unes proves d’accés específiques per cada especialitat. Aquestes proves serveixen per avaluar la seva competència i potencial però, alhora, actuen com a filtre selectiu. Es resolen així, de manera objectiva i transparent, les diferències que es puguin donar entre l’oferta i la demanda de places.

El fet que l’Esmuc sigui l’únic centre d’iniciativa pública on es poden cursar els estudis superiors de música fa que, sense un bon nivell previ i una una dedicació molt important per part dels interessats, resulti força difícil superar aquesta exigència. Les proves d’accés es poden arribar a veure com un escull insalvable. Conscients d’aquest fet, des de l’escola s’han anat prenent una sèrie d’iniciatives orientades a facilitar la realització de les proves als futurs estudiants, així com a donar-los a conèixer més en profunditat els estudis i les sortides professionals a què després podran aspirar.

En aquest sentit, l’any passat es va organitzar per primer cop un curs d’orientació per a les proves d’accés, amb l’objectiu de proporcionar pautes i estratègies per a la realització dels dictats i les anàlisis en les seves quatres opcions: música clàssica i contemporània i tradicional, jazz i música moderna, música antiga, i flamenco. El bon resultat que va tenir aquest curs, segons l'opinió dels mateixos candidats i dels professors que van corregir les proves, ha fet que aquest any es programi de nou, seguint la mateixa fórmula de curs intensiu, en quatre dissabtes consecutius a partir del dia 15 de març.

Altres accions, de caire més informatiu i orientades a una primera presa de contacte amb l’Escola i els estudis que s’hi imparteixen, són les que tenen lloc durant la celebració de les portes obertes.

El dissabte 1 de març l’Esmuc obrirà les portes als estudiants de música de conservatoris i escoles de música, als seus professors i a les seves famílies, que podran visitar les instal·lacions i rebre informació sobre els estudis, l'escola en general i, més concretament, sobre l'especialitat que estiguin interessats en cursar. A partir del 10 de març, i durant dues setmanes, aquesta jornada de portes obertes es complementarà a més amb l’obertura de les classes. Els futurs estudiants, prèvia inscripció, tindran l’oportunitat d’assistir com a oients a qualsevol classe (col·lectiva, d’instrument, de conjunt) i així establir contacte amb el professorat i fer-se una idea del contingut de les assignatures i de com s'imparteixen.

Amb aquestes accions, a més de proporcionar una guia útil per als futurs estudiants, volem fer palesa la voluntat de l'escola d'obrir-se a la societat i permetre que el talent dels nostres professors sigui (re)conegut pel major nombre possible de persones.

Comments

Log in to comment.