Relleu i continuïtat

Eleccions a caps de departament

A l’inici d’aquest curs s’han fet eleccions per renovar les direccions dels nou departaments en què es divideix l’escola. Els departaments són les unitats organitzatives de caràcter acadèmic i pedagògic que agrupen el professorat vinculat a una àrea concreta de coneixement. A més d’organitzar la docència, la gestió de les assignatures i els grups, i de coordinar tota la tasca relativa a la seva especialitat, els departaments proposen unes línies concretes, uns objectius per tractar de millorar els diferents aspectes acadèmics, formatius, professionalitzadors i de projecció dels respectius àmbits. No cal dir que la tasca conjunta dels diferents departaments, la seva coordinació en el Consell de Direcció de l’escola, marca la trajectòria conjunta del centre i, per tant, el seu futur.

Amb les eleccions a la direcció dels departaments s’han produït quatre relleus: Manel Camp, de Jazz i Música Moderna, cedeix la seva responsabilitat a Francesc Capella; Javier Duque, de Pedagogia, cedeix pas a Ignasi Gómez; Josep Moliner, de Música Tradicional, a Joan Asensio, i Eduard Resina, de Teoria, Composició i Direcció, a Fèlix Pastor. Als quatre amics i professors que deixen el seu lloc, després de tant de temps, no podem fer una altra cosa que agrair-los la seva tasca, tot l’esforç i la saviesa que ens han regalat dia rere dia.

L’alternança en els projectes, amb els caps de departament que ara comencen, ens oferirà unes visions i unes empremtes pròpies que, de ben segur, portaran l’escola a noves fites. Junt amb els caps que renoven el seu mandat, també ratificats a les urnes, aniran marcant el camí acadèmic i de projecció que el centre necessita.

Emilio Moreno, cap del Departament de Música Antiga; Ramon Torramilans i Jordi Camell, al capdavant del Departament de Música Clàssica i Contemporània; Joaquim Rabaseda, de Musicologia; Enric Guaus, de Sonologia i Xavier Fina, de Producció i Gestió, mantenen l’ADN del centre, la seva filosofia, la seva força creativa.

La tasca conjunta, la visió clara, l‘experiència i saviesa de tots ells, no pot fer més que sumar. Junts contribueixen a millorar la qualitat de la docència i fan avançar el centre cap l’excel·lència: un repte difícil, però no impossible.

Comments

Log in to comment.