Adéu, música, adéu

amb la LOMCE, un altre retrocés en l'educació musical

De les moltes barrabassades que conté la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), una d'elles afecta especialment les assignatures de música en l'educació primària i secundària, que queden reduïdes a una matèria optativa, minoritària i testimonial. Dos professors de l'Escola –i també professors de secundària en actiu– comenten les repercussions que pot tenir aquesta llei aprovada fa poc, en cas d'aplicar-se.