Revivint el Romànic a través del cant pla

Revivint el Romànic a través del cant pla

Detall del Pantocràtor de Sant Climent de Taüll. MNAC

Alumnes de l’Esmuc col·laboren amb el MNAC en un projecte interdisciplinari

Sembla quelcom modern el fet de parlar de la interdisciplinarietat de les arts, però haurem de reconèixer que antigament moltes d'elles ja anaven agafades de la mà. La participació de la societat medieval en la litúrgia implicava estar envoltats de l’art de l’arquitectura, l’edifici en si mateix, és a dir, el temple o església; l’art de la pintura, amb els retaules i frescos que mostraven passatges de la vida de Crist, de la Verge o dels sants; l’art de l’escultura, que amb el mateix propòsit cercava també de fer créixer la devoció entre els feligresos; i finalment, l’art de la música, l’art més efímer, però alhora el que més fàcilment pot penetrar dins la nostra ànima, i que en aquell temps era viscuda a través del cant pla.

Actualment encara podem trobar aquesta conjunció d’arts, tanmateix amb matisos una mica diversos, degut al pas del temps i als diferents corrents artístics. Moltes obres d’art, però, s’han hagut de traslladar dels temples als museus, per a poder-les conservar millor, i així s’ha anat perdent aquesta unió entre les diverses arts. Tanmateix, alguns museus, com el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), han volgut tornar a unir les arts plàstiques amb la música, com hem pogut comprovar ja amb els cursos d’iconografia musical que ofereix –amb professors de l’Esmuc–,  i pretén, a més, que fins i tot des de casa puguem gaudir d’algunes de les seves obres, tot fent una visita virtual, acompanyant-les d’una música que s’hi adigui, tant per la seva època com per la temàtica. Per dur a terme aquesta comesa, el MNAC ha demanat la col·laboració de l’Esmuc, i diversos professors del departament de musicologia s’hi han implicat. Entre ells, Juan Carlos Asensio, especialista en música medieval, que va portar aquesta idea una mica més enllà, implicant els alumnes de l’assignatura de cant pla per a que fossin ells els intèrprets de les obres triades per fer reviure el romànic. Així, en una sala del mateix museu, els alumnes, procedents de diverses especialitats com cant històric, llaüt, clavicèmbal, direcció, baixó i musicologia, varen gravar, en una acústica molt peculiar, obres del repertori de cant pla dedicades a la creu, a la llum, al Tres Mags, un Te Deum, entre altres, que podrem escoltar a la pàgina web del museu a partir del mes de setembre. 

Comments

Log in to comment.