Polifonia, un projecte a cinc veus

Polifonia, un projecte a cinc veus

Trobada de conservatoris europeus a l'Esmuc 

Polifonia és un projecte de l’European Association of Conservatoires [AEC] que es va crear l'any 2004, dins el programa de xarxa de tallers Erasmus, i des de llavors aborda diferents aspectes relacionats amb la formació d'estudiants de música d'ensenyaments superiors, gràcies a la participació de cinquanta-cinc institucions tant del camp de l'ensenyament musical com del món laboral, procedents de vint-i-sis països europeus i quatre de fora d'Europa, tots coordinats per l’AEC i el Real Conservatori de La Haia. Actualment es troba en la seva tercera fase, la que se centra en la modernització del programa d'estudis dels ensenyaments superiors a través de la reforma curricular.

La seva manera de treballar és mitjançant la coordinació de cinc grups de treball, que van publicant els seus resultats. Aquests cinc grups de treball es van trobar a l’Esmuc entre el 6 i 9 de març, en sessions tancades excepte el darrer dia, la sessió plenària oberta a tots els professors de l’Escola i amb un concert de la cobla.

El primer grup de treball, Assessment & Standards (Avaluació i estàndards), vol modernitzar l'educació superior musical a Europa mitjançant la reforma curricular. Artistic Research in Music (Investigació artística en música) ajuda a definir i aprofundir en l’especificitat de la investigació artística, i crear un registre d'avaluadors per als resultats de les investigacions artístiques. Quality Enhancement & Accreditation (Millora de la qualitat) aporta eines a les reformes educatives governamentals en l’àmbit de l’educació musical superior, prenent com a referència l'enfocament europeu existent: en revisa les competències i especificitats, realitza visites als centres i programes sobre criteris i procediments, explora la viabilitat d'una agència europea de qualitat, etc. Lifelong Learning & Entrepreneurship (Esperit empresarial) integrat per professionals i representants dels conservatoris, intenta donar forma al que seria l'esperit emprenedor en matèria de música, tot potenciant la col·laboració mútua entre els àmbits acadèmic i professional. I finalment, el cinquè grup, Mobility: Recognition, Monitoring and Joint Degrees (Mobilitat) promou la mobilitat i la cooperació a escala europea dins de l’educació musical superior.
La nostra Escola porta col·laborant en el projecte més de cinc anys, i no ha estat aquesta l'única vegada que ha acollit una de les trobades de Polifonia. Hi ha aportat dos professors (actualment Rubén López Cano i, fins fa poc, Enric Guaus), i se centra sobretot en el segon grup de treball, el de recerca artística en música, però durant els quatre dies que va durar aquesta última trobada també van acudir-hi altres professors que es van unir a les més de cinquanta persones de fora que van participar. Quant a l'Esmuc, aquest tipus d'activitats en contacte amb altres conservatoris forans l'ajuden a seguir periòdicament i de prop les tendències europees en educació musical superior i, d'altra banda, el fet que sigui l'Escola la que aculli enguany la trobada, ajuda a mostrar tant el centre com el seu funcionament i la seva activitat als seus homòlegs europeus.

Concert cobla

L'acte inaugural va comptar amb un concert de la Cobla de l'Esmuc, dirigida per Jordi León

Comments

Log in to comment.