Projecte final

L'assignatura més lliure i productiva de l'Esmuc

A partir del mes d’abril, l’Escola accelera el ritme intern a través de la mostra de més de cent cinquanta projectes finals (de grau i màster) que es manifesten en concerts i defenses orals d’un tema que unifica cada projecte. Es tracta d’una iniciativa basada en un motiu que sigui original i alhora susceptible de ser presentat en públic com a alternativa real de nova aportació en el panorama musical.

Aquest volum d’activitat, que suposa un esforç notable d’organització d’espais i optimització de recursos materials i humans, és un dels indicadors de qualitat més fiables dels estudiants del centre així com de la pròpia institució. Cal tenir en compte que la valoració del projecte va més enllà de les competències instrumentals i d’expressió escrita individual, ja que l’estudiant pren una sèrie de decisions que relacionen el domini de determinants continguts amb el coneixement de la pròpia comunitat educativa: des de la tria del tema i el programa, fins a l’elecció del director del projecte i la proposta a altres companys perquè s’impliquin en la part d’execució musical, l’estudiant es veu obligat a treure partit del capital de relacions humanes que ha anat configurant durant el seu pas pel centre.

En aquest sentit es podria dir que el Projecte final és l’assignatura més productiva i en format més lliure de l’Esmuc, i que bona part de la seva efectivitat rau en un procés que ja s’inicia en els primers passos de l’estudiant a l’escola.

L’Esmuc, per la seva banda, en aquests onze anys d’existència, té un patrimoni important de projectes finals. Tot i que el resultat final és desigual (i també és susceptible de ser jutjat amb òptiques diverses), l’impacte que han tingut aquests projectes en la societat musical del país és indubtable, ja sigui per la consolidació d’intèrprets emergents o l’aparició de nous grups (alguns dels quals han esdevingut estables), com per la creació de nous repertoris d’estils diversos o l’aplicació pràctica de propostes musicològiques, pedagògiques o dels àmbits de la sonologia i la producció i gestió.

Lluny de fer una apologia indiscriminada de totes les mostres de projectes finals que es realitzen a l’Escola a partir d’aquestes dates, us convidem i animem a que assistiu a les manifestacions –en forma de concert o defensa- que més us interessin. Es tracta de propostes “úniques” que no us deixaran indiferents, alhora que necessiten el públic (i la seva opinió i suggeriments) per a la seva autèntica realització.

Comments

Log in to comment.