Com són els nous musicòlegs?

A la professió de musicòleg l’acompanyen uns tòpics no sempre afavoridors: dedicat a feines d’arxiu, remenant manuscrits polsosos que no interessen gairebé a ningú; algú més vinculat a la teoria escrita que a l’exercici pràctic de la música, potser un intèrpret frustrat; amb una tradició encartronada i molt vinculada al discurs tradicional i conservador. Tot i que fa dècades que la realitat ha trencat aquesta visió i les noves generacions de musicòlegs hi lluiten en contra, és una imatge persistent. Per què serveix un musicòleg? Per què la musicologia? Què ha aportat la darrera fornada de joves musicòlegs?