ESCOLTAR, APRENDRE, TOCAR: Entenent el Jazz.

Aquest curs de 20 hores organitzat en quatre sessions pretén oferir una perspectiva completa on la història, la teoria i els recursos interpretatius es retroalimenten amb la finalitat d'adquirir un
coneixement més profund del llenguatge del Jazz.

Hores 20
Calendari Del 8 al 11 de juliol
Horari De 9:00h a 14:30
Professorat Lluc Casares
Preu 200€
Descricpió i continguts

Aquest curs de 20 hores organitzat en quatre sessions pretén oferir una perspectiva completa on la història, la teoria i els recursos interpretatius es retroalimenten amb la fnalitat d'adquirir un
coneixement més profund del llenguatge del Jazz. Les quatre sessions s'organitzaran en 3 grups.

Dues masterclasses els 2 primers dies i dues jornades dedicades a la interpretació els 2 últims.

El llenguatge del Jazz no es pot entendre sense entendre els seus orígens però alhora no es pot interpretar sense una base teòrica clara al voltant de l'harmonia tonal. Els 2 primers dies estan
organitzats en una primera sessió d'escolta en la qual mitjançant enregistraments tan icònics com obscurs s'intentarà posar en context els detalls i l'evolució del llenguatge dels diferents corrents
estilístics. En la segona, amb la base contextual del primer dia, parlarem de la improvisació en el Jazz des del punt de vista rítmic, harmònic i melòdic i com amb el temps, diferents camins teòricoestètics ajuden a defnir els diferents estils dins el Jazz.

Els 2 últims dies estaran dedicats a la part pràctica del curs. Mitjançant un repertori proposat les classes s'enfocaran a la interpretació de diferents peces i conseqüentment a adreçar els reptes,
tant a nivell de solista com de base rítmica, que ens presenten aquestes.

Opcionalment i depenent de l'afluència del curs es podria fer un petit concert de recapitulació del curs obert al públic l'últim dia a la tarda.

Destinataris

Persones interessades en aprofundir en la música del jazz.

Metodologia

Hi haurà una part teòrica i una altra de pràctica. Les dues primeres sessions es centraran en la formació teòrica del jazz i es procedirà amb la part performativa.

Professorat

LLuc Casares