Classes magistrals

Classes programades 

2n quadrimestre curs 2020-2021

12 i 13 de març 2021 "Personatge, acció, emoció", classe magistral per a estudiants de cant
18 i 19 de març 2021 Classes magistrals de cant amb Josep Bros
Del 9 al 13 d'abril 2021 Taller interpretatiu i classes magistrals de cant històric